OUR TEAM

Aishraj Dahal

Anup Dhamala

Asmita Gauchan

Bidhi Mandal

David Shrestha

Dipak Gautam

Ishan Dongol

Mia Mitchell

Nikesh Balami

Nripesh Parajuli

Pragya Tripathi

Prasanna Suman

Pratima Kandel

Ravi Kumar

Robert Penner

Shreeya Khadka

Shreyahsa Paudel

Sukriti Adhikari

Sweta Baniya