OUR TEAM

Aishraj Dahal

Anshu Adhikari

Anup Dhamala

Bidhi Mandal

David Shrestha

Dipak Gautam

Ishan Dongol

Laurence Hall

Nikesh Balami

Nripesh Parajuli

Pragya Tripathi

Prasanna Suman

Pratima Kandel

Ravi Kumar

Shreeya Khadka

Shreyahsa Paudel

Sukriti Adhikari

Sweta Baniya